Cyngor Cymuned Llanllwchaearn

Cyngor Cymuned Llanllwchaearn 

 Mae eich barn yn bwysig!!!!

Mae Cyngor Cymuned Llanllwchaearn yn bwriadu gwneud cais am grant drwy Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i adnewyddu Parc Bro Hafan, Cross Inn.

Rydym yn edrych am awgrymiadau neu syniadau sydd gan deuluoedd yn y gymuned ar sut i wella’r parc, beth dymunwn weld yn y parc newydd a hefyd y pwysigrwydd o gael parc cymunedol yn y pentref.


I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
Chlerc y Cyngor Cymuned ar yr e-bost canlynol;
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Er mwyn dathlu Dydd Gŵyl Dewi 2022, mae Cyngor Cymuned Llanllwchaearn wedi prynu baner ddraig Goch newydd ar gyfer Bro Hafan, Cross Inn. Dyma’r faner wedi cael ei chodi gan Gynghorwyr Gareth Ioan a Silyn Roberts.

Ar gyfer y flwyddyn ariannol 2021-2022, mae Cyngor Cymuned Llanllwchaearn wedi cyfrannu at y sefydliadau yma;
Merched y Wawr, cangen y Bryiau - £100.00
Sefydliad y Merched, Cross Inn - £150.00
Neuadd Caerwedros - £400.00
CFFI Caerwedros - £200.00
Sioe Caerwedros - £400.00
Ysgol Bro Sion Cwilt - £500.00
Elusen Ysbyty Arch Noa - £50.00
Gofal Canser Tenovous - £50.00

Elusen Ambiwlans Awyr Cymru - £75.00

Pwll Nofio Aberaeron - £75.00